Tjenester vi leverer

 • Drenering av alle typer bygg
 • Opparbeidelse av boligfelt
 • Graving for enebolig
 • Graving for hytter
 • Graving for industribygg inklusive utomhusarbeider
 • Graving for etablering av byggefelt for industri og boliger
 • Graving for skogsbilveier
 • Graving for fjernvarme
 • Graving for fremføring for høy- og lavspent
 • Graving for alle typer vann- og avløpsgrøfter
 • Levering og legging av vann- og avløpsrør i alle dimensjoner
 • Sanering av offentlig vann- og avløpsnett
 • Grunnarbeider for fotballbaner
 • Grunnarbeider for skateanlegg
 • Levering og oppsetting av tørrmurer
 • Levering og oppsetting av alle typer kantsteiner
 • Utskifting av stikkledning for vann og avløp
 • Brøyting og strøing
 • Matjordproduksjon
 • Anleggsgartnerarbeider
 • Transport av maskiner og utstyr
 • Tømmerbil

 

 

 

Kontakt oss