Kompetanse
Vegstrekning bygd av Paul Berg AS

Vi har kompetanse på mange felt, blant annet:


-Sterk kompetanse på totalentrepriser


-Utarbeidelse av grunnarbeider for totalentrepriser


-Bred erfaring i opparbeidelse av infrastruktur for byggefelt


-Bred erfaring i sanering av vann og avløp


-Bred erfaring for fremføring av nytt offentlig vann og avløp


-Bred erfaring i grunnarbeider for tomter, så vell industri som boliger


-Bred erfaring i bygging av skogsbilveier


-Bred erfaring i alle typer dreneringsjobber, så vel for bygg som for terreng


-Bred erfaring i utførelse av komplette grunnarbeider og utomhusarbeider for nye barnehager


-Bred erfaring i forskjellig typer tankutskifting på bensinstasjoner


-Har bred erfaring i grunnarbeid og ledelse for etablering av skateanlegg


-Ansatte med ADK sertifikat


-Ansatte med godkjenning for arbeider på trafikkerte veier


-Vi er godkjent for asnvarsrett klasse 2


-Paul Berg AS har vært en hovedaktør i fremføring av all fjernvarme i Gjøvik sentrum


-Paul Berg AS var hovedentrepenør for etablering av gågata i Gjøvik sentrum

© 2020 Paul Berg