Tjenester

Tjenester vi leverer:

 

-Drenering av alle typer bygg

 

-Graving for enebolig

 

-Graving for hytter

 

-Graving for industribygg inklusive utomhusarbeider

 

-Graving for etablering av byggefelt for industri og boliger

 

-Graving for skogsbilveier

 

-Graving for fjernvarme

 

-Graving for fremføring for høy- og lavspent

 

-Graving for alle typer vann- og avløpsgrøfter

 

-Levering og legging av vann- og avløpsrør i alle dimensjoner

 

-Sanering av offentlig vann- og avløpsnett

 

-Grunnarbeider for fotballbaner

 

-Grunnarbeider for skateanlegg

 

-Levering og oppsetting av tørrmurer

 

-Levering og oppsetting av alle typer kantsteiner

 

-Utskifting av stikkledning for vann og avløp

 

-Brøyting og strøing

 

-Matjordproduksjon

 

-Anleggsgartnerarbeider

 

-Transport av maskiner og utstyr

 

-Tømmerbil

© 2016 Paul Berg