Kompetanse

Vi har kompetanse på mange felt, blant annet:

 

-Sterk kompetanse på totalentrepriser

 

-Utarbeidelse og prosjektering av grunnarbeider for totalentrepriser

 

-Bred erfaring i opparbeidelse av infrastruktur for byggefelt

 

-Bred erfaring i sanering av vann og avløp

 

-Bred erfaring for fremføring av nytt offentlig vann og avløp

 

-Bred erfaring i grunnarbeider for tomter, så vell industri som boliger

 

-Bred erfaring i bygging av skogsbilveier

 

-Bred erfaring i alle typer dreneringsjobber, så vel for bygg som for terreng

 

-Bred erfaring i utførelse av komplette grunnarbeider og utomhusarbeider for nye barnehager

 

-Bred erfaring i forskjellig typer tankutskifting på bensinstasjoner

 

-Har bred erfaring i grunnarbeid og ledelse for etablering av skateanlegg

 

-Ansatte med ADK sertifikat

 

-Ansatte med godkjenning for arbeider på trafikkerte veier

 

-Vi har sentral godkjenning

 

-Paul Berg AS har vært en hovedaktør i fremføring av all fjernvarme i Gjøvik sentrum

 

-Paul Berg AS var hovedentrepenør for etablering av gågata i Gjøvik sentrum

© 2016 Paul Berg